Upoważnienia

1. Upoważnienie GIORiN do prowadzenia badań skuteczności środków ochrony roślin (nr decyzji 10/2018) zgodnie z Dobrą Praktyką Eksperymentalną (GEP) w zakresie:

– akarycydy;
– bakteriocydy;
– fungicydy;
– herbicydy;
– insektycydy;
– moluskocydy;
– rodentycydy;
– feromony;
– regulatory wzrostu.

* zboża;
* rośliny okopowe;
* rośliny oleiste;
* warzywa;
* rośliny sadownicze;
* rośliny ozdobne;
* rośliny motylkowe;
* trawy;
* rośliny specjalne;
* pomieszczenia magazynowe;
* pomieszczenie przeznaczone do uprawy grzybów jadalnych;
* trawniki;
* tereny nieużytkowane rolniczo.

# uprawy polowe;
# uprawy sadownicze;
# uprawy pod osłonami;
# uprawy grzybów jadalnych;
# łąki i pastwiska.

 

2. Certyfikat BdsSCh do prowadzenia badań pozostałości środków ochrony roślin (nr decyzji 16/2021/DPL) zgodnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną (GLP).

Wykaz certyfikowanych jednostek badawczych